Paardenevenementen.nl: Alle evenementen op één plek.

IBOP Berlicum 2017

Categorie: Tuigpaardensport

Datum: 17-11-2017

Aantal keer bekeken: 249

Manege De Schutskooi

Extra IBOP-dag op vrijdag 17 november 2017 in Berlicum!!!
Het maximumaantal aanmeldingen voor de IBOP-proeven (DP/SP) op zaterdag 18 november 2017 in Berlicum was al vrij snel bereikt. Op het moment van de plaatsing van dit bericht hebben zich al 48 combinaties voor de IBOP in Berlicum ingeschreven.
In overleg met de KWPN is daarom besloten een extra dagdeel voor dressuurpaarden toe te voegen op vrijdagmiddag 17 november 2017, om op die manier toch iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om de IBOP-proef af te leggen.
Vrijdagmiddag 17 november is in ieder geval in eerste instantie bestemd voor de laatst ingeschreven dressuurcombinaties.
Mogelijk willen enkele al eerder ingeschreven combinaties wel liever op vrijdag 17 nov. starten i.p.v. op zaterdag 18 nov. a.s. Men kan daartoe per e-mail een verzoek indienen bij het regiosecretariaat, e-mail wghaarman@upcmail.nl.
ALLE SPRINGPAARDEN WORDEN IN IEDER GEVAL OP ZATERDAGMORGEN 18 NOVEMBER 2017 BEOORDEELD!
Aanmelden kan nog via Mijn KWPN - IBOP Berlicum d.d. 18-nov-17. Regiosecretaris regelt de verdere indeling!

Manege De Schutskooi

Aan de evenementen kunnen geen rechten worden ontleend, paardenevenementen.nl is slechts ter promotie.