Colofon

De complete online evenementenkalender

Paardenevenementen.nl is de site waarop je alle bekende en minder bekende paardenevenementen kunt vinden die in Nederland plaatsvinden. Zowel particulieren als bedrijven en/of instellingen kunnen GRATIS evenementen aanmelden via deze website. Paardenevenementen.nl is GEEN verkoopkanaal voor toegangskaarten voor de vermelde evenementen.

Copyright

Paardenevenementen.nl is een beschermd concept en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd hetzij digitaal via Internet, hetzij via andere media.

Disclaimer / aansprakelijkheid

Paardenevenementen.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding t.a.v. infomatie van de vermelde paardenevenementen en eventueel daaruitvloeiende schade, materieel of immaterieel. Bezoekers kunnen fotomateriaal plaatsen bij de aangemelde evenementen. Enige inbreuk op auteursrecht qua beeld- en/of tekst kunt u melden bij onze redactie. Indien gegrond, wordt betreffend materiaal z.s.m. verwijderd.

De bezoeker van Paardenevenementen.nl wordt in staat gesteld zelfstandig evenementen te plaatsen. Paardenevenementen.nl is niet verantwoordelijk voor enig inbreuk op privacy en/of auteursrechten van de vermelde gegevens die door derden op de site Paardenevenementen.nl worden geplaatst en behoudt zich het recht voor om aangemelde evenementen niet te plaatsen.

Mailinglist / nieuwsbrief

Op de website Paardenevenementen.nl kunnen bezoekers zich vrijwillig aanmelden voor de mailinglist. De in te voeren gegevens worden alleen gebruikt voor het frequent mailen vanuit paardenevenementen.nl van de zelfstandig aangemelde personen. De gegevens worden op geen enkele andere wijze gebruikt, tenzij dit is voorgelegd aan de geabonneerde persoon.

Vragen?

Uiteraard staan wij open voor suggesties / opmerkingen. Mis je iets op onze site of heb je iets op te merken? Laat het ons weten via info@paardenevenementen.nl

Contact

Eindredactie & support
info@paardenevenementen.nl

Postadres

Paardenevenementen.nl
Binnenhof 21, 8802 MD Franeker

Adverteren op onze site?

Klik hier voor meer informatie